Women Are Forced To Commit Crime Because Of Social Challenges – Auxillia Mnangagwa
14 January 2020
Share

FIRST Lady Amai Auxilia Mnangagwa urged men to respect and support their families as a way of fighting crime and building the nation.
Amai Mnangagwa said this in her speech at the Female Open Prison Ground Breaking Ceremony held at Marondera Prison on Friday.

“Commissioner General vaZimondi tarisai muone dzavakatopara vasikana ava varimutorongo vakadzipariswa nevarume vavo,” said Amai Mnangagwa.
“Tinoda kutaura chokwadi chaicho nemazvo. Nekuti madzimai aya rudo, kuda varume vavo ndozvakavakonzeresa.
“Asi akauya akazvipira kutii murume wangu ndamuwana uyu ndakunovaka ndokubva murume aita chitsotsi ndosaka musikana aripachinzvimbo chaari.

“Asi aaah vasikana zvapera murivashoma nguva yenyu yasara diki ndiripo for you saka vana baba haikona kutiitisa zvinhu zvakaipa itai moga mugowanda muchingozara (mumajeri) isusu tisiyei,” said Amai Mnangagwa to a thunderous applause from the guests.

Her speech followed Zimbabwe Prison and Correctional Service Commissioner General Paradzayi Zimondi’s opening remarks where he noted an increased number of male inmates than female inmates around the country.

“As you might be aware that females are a very important and sensitive constituency within our communities, whose roles favour that they are in constant touch with the family and community as opposed to outright incarceration,” said Amai Mnangagwa.

“Females or mothers in general, and by the nature of their matrimonial roles and instincts are the custodians of our Ubuntu/ Hunhu, family fabric and unit.

“Thus, the establishment of the female open prison would be quite conducive for promoting and maintaining such family fabric and unity given that this would provide them with more time and opportunities to be in touch with children and families apart from aiding their rehabilitation and re-integration given that such an institution would at most be serving as a hallway home,” she said.

Amai Mnangagwa said Government also approved the establishment of a purposefully built female open prison that not only meets the special needs of female inmates but also serves as vehicle for their rehabilitation and empowerment which is critical for enhancing their sustainable livelihoods.-H-Metro

Auxillia Mnangagwa