IF You Are Not Satisfying Your Wife During S*x,You Will Go to Hell When You Die:Claims Prophet
22 March 2021
Spread the love

Own Correspondent

A Zimbabwean clergyman has caused pandemonium on social media after claiming men who do not satisfy their wives in bed will go to hell.

Addressing men on marriage issues, Masvingo preacher, Isaac Makomichi claimed:
“Vamwe varume munoita basa rekurara nema girlfriends asi kana masvika kumba motadza kugutsa amai…

Imimi varume vakadaro kana mafa munoinda kugehena,iwe haudi kuhurirwa asi iwe unohura,wobva watadza kuzogutsa mudzimai wako

Audio iyi musaitumire kuvana vadiki asi kunaana baba,munogona kushanyira facebook page rangu vese vane mubvunzo rinonzi Sir Isaac Makomichi Love Potion

Kana usingade kuhurirwa newewo usahurewo,uye ukagutsa girlfriend asi mukadzi wemumba ane nzara,chokwadi zvinotsamwisa Mwari uye unoinda kugehena”
Said Makomichi.

Some ladies in Masvingo believe Makomichi is encouraging couples to create a strong bond.

However, one angry man fumed:

Makomichi has no right to teach us about partners we should satisfy during sex, a man must do whatever pleases his feelings.”