Prophet Vati Vanhu Vakajambira Kugeza Mazuva Maviri Apfuura Vari Kuinda kuGehena
12 July 2023
Spread the love

Breaking News

Kushamisika,kunetseka nekutya kwabata mhuri yeZimbabwe,izvi zvaitika mushure mekunge muporofita wemapipi uye ane mukurumbira zvikuru wekugona nyaya dzerudo nepfuma Papa Isaac Makomichi weMasvingo ati akawona mumweya kuti vanhu vese vakajambira kugeza mazuva maviri apfuura mazita avo akabva atonyorwa kuti “automatic hell entrance”

Papa ava (Isaac Makomichi) kunonzi vatizve kusageza hakudiwe naMwari nekuti bhaibheri rinoti zvigezei, vatsigira mashoko avo negwaro kubva kuna Isaya [” Isaiah 1:16
Wash yourselves; make yourselves clean”]

Vamwewo vedzisvondo vati Mwari anoda hutsanana uye huchapa hunoita vanhu varambane asi kugezwa kwemunaIsaya kugezwa muzvivi

Mukoma Tobias vemumusha weMasvingo vati muporofita Isaac Makomichi ngaawudze Mwari wavo kuti ghetto rati tingapikira hedu kuyinda kugehena pane kugeza kuchitonhora

Tsvagurudzo dzinoratidza kuti vanhu veMasvingo vanotya kugeza zvakanyanya kana kuchitonhora