Breaking News: Tshabangu Nevanhu Vake Votevedza Dzin’anga Kuti Vakunde Musarudzo dzeBy-elections
7 November 2023
Spread the love

Mupanduki mukuru uyo ari kutsvaga kugutsa dumbu rake, nekumbunyikidza zvido zvevanhu SebezoTshabangu uyo anonzi kawanda achiwonekwa muzvivanze zvaana godobori, uko kunonzi ari kutsvaga mishonga yekuti dai vamiririri vake vakunda musarudzo dzema by-elections dziri kuitwa muna December zvichitevera kudzinga zvisiri pamutemo kwaakaita maMP ebato ravaNelson Chamisa.

Tshabangu akawonekwa Gokwe kune imwe chembere inonzi ine mbiri yekupa vanhu zvidhoma, pane chimwe chiitiko anonzi akawonekwa Chipinge achizama kusimbiswa pabasa rake reutengesi, mazuva mashoma apfuura anonzi akaoonekwa kuMasvingo kune umwe muporofita wemapipi akambofamba pamusoro pemvura kuKariba Papa Isaac Makomichi vekuMasvingo, apo anonzi aitsvaga masaramusi ekuti vanhu vavhiringike pazuva rekuvhota vobva vavhotera vanhu vake.

Kunonzi muporofita Makomichi akati nzira yekuti izvi zviitike ndokunge iye Tsabangu wacho adya mushonga unodyiwa nemuchetura, paanofa ndipo panobva mapipi ekuti maMP ake anosvika gumi akunde musarudzo, kunonzi mutengesi uyu (Tsabangu) akati haagoni kutora muti wakadero izvo zvinova zvakaita kuti atizire kunguwo tsvuku uko kunonzi akadyiwa mari zhinji akanzi atenge mbiya nemakate anoindirana nema votes aanoda kuwana odzizadza nemukaka.

Aimbova right hand man wavaTshabangu uyo aramba kutaurwa nezita ndiye ataura mashoko awa kumedia achiti aimbova boss wake (Tshabangu) mugumo wavo unosiririsa nekuda kwekunyunyutirwa kwavari kuitirwa nevanhu vakavhota.

“Uyo murume ngaachingoziva kuti kwaari kuinda kuchamurwadza kudarika mufaro waakawana paaidzinga vanhu vakavhoterwa, politics dzemunyika muno ukashandiswa unozongorohwawo panorwadza usina kutarisira, hazvina kutanga kuitiwa naye Tshabangu uye zvichaitika kwaari zvakamboitirwa vamwe vainge vakashandiswa mabasa makuru kudarika raari kuita iri uye achavengesa chero hama dzake” anodaro umwe mukuru mumatongerwo enyika.

By A Correspondent