Mnangagwa Rigging Tactics Through ZEC, Registry Exposed
23 May 2022
Spread the love

Tinashe Sambiri|The Zanu PF leader Emmerson Mnangagwa’s rigging tactics through ZEC and the Home Affairs Ministry have been exposed.

Leaked WhatsApp chats have revealed how Zanu PF is plotting to rig the 2023 polls.

In Gutu District, ZEC officials and Home Affairs Ministry workers are taking direct orders from Zanu PF’s Lovemore Matuke, Yekukai Simbanegavi and Winston Chitando.

In a statement, CCC denounced the harassment of government workers by Zanu PF heavyweights.

“The capture of Min of Home affairs and Zec by zanupf is worrying especially in Gutu. You find out that Police, Zec and DA are controlled by Matuke , Simbanegavi and Chitando.

They are tossed like puppies. Below as a leaked Chat on Capture of DA offices.”

See leaked chats below:

[5/22, 10:55] Magumise Petros: Noted, thank you very much Hon, leadership let’s support our Visionary MP.
[5/22, 11:08] +263 77 462 8952: Nhasi namangwana tine mukana wekunyorerwa zvitsamba zviya nemasabhuku edu.nekutsvakao Hama dzedu pasava neanoti haana hama.uye ngapaveo nemamai echikuru anogona kunoita vana nyamukuta kunevasingaendi kuchipatzra.nekuvao ma witness.munhu anowanikwa asina chitupa kana ku register haawani kana chichazouya nekuti haazikanwi.
[5/22, 11:09] +263 77 373 7190: Maita basa mhai tichazama kurudzira seni ndatonga
[5/22, 11:16] +263 78 475 9368: Ok thanks
[5/22, 11:55] +263 78 381 6214: ko mabirthcetificate vanotora here pamberi nekushinga pasi nembwende
[5/22, 11:57] Hon Yeukai Simbanegavi: Mabirth anani mbuya? Vanhu vakuru here? VaMasara vakaisa chiziviso muno mugroup nezuro chevakuru vasina maBirth kuti vauye kuzotorwa
[5/22, 12:15] +263 77 462 8952: Zvimwe zvinogona kutibatsira ma councilor edu ose taivanao mumasvingo zuro.saka vschaita nemazvo
[5/22, 12:27] +263 77 358 4553: Tinotenda Honourable, thank you for supporting your ppl.
[5/22, 12:49] +263 77 373 7190: Ishuwa weku 8 atofona councilor
[5/22, 13:13] +263 77 434 8677: Branch rega rega rine ma cell 5 so ma Branch chair anenge aripo ese nkt vanhu vese ava vanobva muma village maanogara so ngaakokore vanhu nokuudza masabhuku ese achibatsirwa ne leadership ye district Main wing , Women’s league ne Youth league kuti vanhu vese vakwanisa 18 years asina birth kuti atore chitupa ngaauye , asina kuregister kuvhota ngaauye udzai vanhu mamunogara manzwi haadi kuwandisa imbobatai ipapa makadaro , Kune vana vezvikoro vane ma 18 years varikuuya ipapo vabereki ipai vana ivavo mukana vakasike kuitirwa vadzokere kundodzidza musazoti vanotsvagei pano vanofanira ku register wo
[5/22, 13:20] +263 77 434 8677: Vabereki vane vana vavo vavanoda kutoresa ma birth vanemakore aripasi pe 18 years kureva kuti vabereki vane vana vanemakore 17 years zvichidzika pasi musauya ne chipiri Mp vachatiudza zuva renyu ramunouya nevana ivavo vamwe havana vabereki vamwe vane mubereki umwe chete zvinozikanwa kuti tine hama dzedu dzinoda kubatsirwa pavana vakadaro saka vese ivavo vasauya havo
[5/22, 13:24] +263 77 434 8677: Hakuna councilor anoshayikwa panobatsirwa vanhu veward yaarikushandira
[5/22, 13:47] +263 77 434 8677: Kune vakatorwa ma fingerprints vese kuti vagowana kutora birth nechitupa vachinzi muzouya after 3 weeks vamwe vainzi afte 1 month vamwe vachinzi after 7 days vese ivavo Hounarable vakataura nevekwa Registrar varikutoresa ma birth nezvitupa vacho kuti mupiwe hakusisina munhu anotadza kutora chitupa asvika asvira zera kana akapfuura zera asina chitupa kuti agone ku register zvinoita vamwe
[5/22, 14:04] +263 77 434 8677: Alteration of original information by :Birth Certificate , or Marriage Certificate or Notarial Deed etc and date (apa ndopekupedzisira panosiremera vakawanda panokumbirwawo chitupa chehama yako kana aniwo saka pava kunzi /Bc father ‘s Id or mother s ID kureva kuti vanenge vonyora number dzeumwe wavabereki or BC Guardian ‘s Id so tinoda kutenda Mp makadzidza makatibatsira kugadzirisa painetsa nkt pamwe pacho paizotoda chikwata chaicho chinotoresa munhu chitupa so hakuchashaikwe vaviri havo umwe ari witness
[5/22, 14:56] +263 77 434 8677: Kunevakatorwa ma fingerprints vese kuti vagowana kutora birth ne Id vochinzi mouya after 3 weeks kana 1 month vamwe 7 days vese ivavo Hounarable vakataura nevekwa Registrar varikupa ma birth ne ld vacho kuti mupiwe hakusisina munhu anotadza kutora chitupa asvitsa zera kana apfuura zera asina chitupa kuti agone ku register zvinoita vamwe
[5/22, 15:36] +263 78 475 9368: Ko vaya vakatorerwa svitupa vakanzi mozouya motora kwaGutu
[5/22, 15:53] +263 78 059 6111: Tinokutendai nechziviso hrnrable
[5/22, 15:54] +263 78 059 6111: Tonotenda zvirikuwisisika chaizvo
[5/22, 15:55] +263 78 059 6111: Maswera sei macrde kose kwamuri
[5/22, 16:48] +263 77 434 8677: Ivavo ve ward 3 ngavauye pa Tongogara vapedzerwe zvese ipapo
[5/22, 16:52] +263 77 434 8677: Uye varikutoresa ma Birth vaiva pa Nharira vakabva po ne Saturday vava pa Chikara ward 4 vasina zvitupa nema birth endai ipapo mufane kubatsirwa registration mozongoiitwa pa Chinyika munenge matozvirerutsira rimwe basa kutanga mamboenda paline rezvitupa moenda pa registration pakuti mungouya muchiitirwa Registration chete
[5/22, 16:59] +263 77 434 8677: Cde Mudonhi DCC (security ward 10 kana avaonawo varikutsvakwa since morning havasi kubatika
[5/22, 17:34] +263 78 475 9368: Ndatenda hangu ward3
[5/22, 17:51] Wakura Mai Lenny: Tinokutendai Honorable Minister nebasa guru ramunotiitira
[5/22, 17:52] Wakura Mai Lenny: Noted
[5/22, 18:06] Hon Yeukai Simbanegavi: Itai basa. All ward 9 villages and schools vave kwaChinyika tuesday
[5/22, 18:26] Wakura Mai Lenny: Zvakanakai so far ward 9A ine 68 vanoda kuregister ne23 vanoda zvitupa asi pane 7 mavillage vasati vaunza mapepa