Watch: Mashiripiti AMuzaya Ndunge
21 May 2023
Spread the love

By A Correspondent| Mzaya Ndunge, real name Leonard Gwaze, has sensationally claimed he exposed a cheating married Harare lady.

Mzaya Ndunge has claimed credit for exposing the cheating lady who was caught with a boyfriend inside a lodge in Harare.

The video clip has gone viral on social media.

|Mzaya Ndunge says he has the ability to reverse witchcraft spells among other misfortunes.

Mzaya Ndunge can be contacted on the following numbers:

0774636013

0714606720

0713364426

Kudzora
Zvabiwa
Rukawo rwekunamira
Kurapa vanorwara
Kurohwa nezvishiri
Kubvisa minyama mazai
Lucky re basa
Kutorerwa mukadzi kana murume
Vanoroiwa zvinopera