“Was In Uzumba Maramba Pfungwa. Shoko Rakasvika Kare Kuti #ChamisaNdiyeNgaapinde”
5 September 2021
Spread the love
https://twitter.com/CommentsOnly/status/1434568316350312450?s=20
https://twitter.com/ChimurengaRadio/status/1434580972104818691?s=20
https://twitter.com/CommentsOnly/status/1434511412349620227?s=20
https://twitter.com/Tadiewanashe1/status/1434575341998182402?s=20
https://twitter.com/mdcmashwest/status/1434532160090918920?s=20
https://twitter.com/btenday/status/1434105488216662022?s=20
https://twitter.com/mdcmashwest/status/1434060859433684996?s=20