Muzaya Ndunge: Ndinopedza Jambwa
12 September 2022
Spread the love

By A Correspondent|Mzaya Ndunge says he has the ability to reverse witchcraft spells among other misfortunes.

Mzaya Ndunge can be contacted on the following numbers:

0774636013

0714606720

0713364426

Kudzora
Zvabiwa
Rukawo rwekunamira
Kurapa vanorwara
Kurohwa nezvishiri
Kubvisa minyama mazai
Lucky re basa
Kutorerwa mukadzi kana murume
Vanoroiwa zvinopera

Watch video below: