“Prophet” To Teach Married Women How To Have S*x
26 May 2021
Share

Own Correspondent| Controvesial Zimbabwean preacher and slayqueens godfather Isaac Makomichi has ordered married couples to have more s*x in order to have male twins.

Makomichi also said women should feel free to ask for s*x from their husbands.

In a programme called Chishanu Chaana Baba, Makomichi encouraged couples to have s*x at least 5 to 6 times a day…

Makomichi claimed:

“Vana baba ngatisaroveyi vakadzi vedu,ngatikosheseyi vadiwa vedu,murume chaiye anoranga mukadzi nebonde…

Rega mukadzi asununguke kutaura staira yaanoda,uye wanzai d*g style kuti muzvare vanakomana mapatya…

Vana chihera vanotaurisa unomupa kashanu kana katanhatu pazuva,uchaona kuti kutaurisa kwese kunopera.Murume wese ngaakoshese mudiwa wake kudarika zvinhu zveso.”

A Masvingo based lady commented:
“Tinogashira chose mashoko aPapa nemaoko maviri,vanhu vangamutuka hake asi amisa dzimba dzakawandisa uye vanhu vazhinji vari kuwana dzidziso yakakosha.”

However, a man named Lukas said he did not want such words to reach his wife’s ears as that would cause serious problems.

Isaac Makomichi