“Apostle Chiwenga Produce Your V11 Of Conversation God Telling You Mnangagwa Didn’t Send 1 Aug Soldiers, As Proof…”
18 February 2020
Spread the love

ORIGINAL ARTICLE BELOW….

The people of Kuwadzana, Harare were the worst brutalised by soldiers in August 2018 when Emmerson Mnangagwa deployed the army to kill many while changing election results, and on the 4th August local clinics told ZimEye.com of how military trucks would arrive at night and officers begin assaulting residents. Being reminded of these atrocities could not be any more hurting.

VOICE 1 (Talent Chiwenga)- Izvozvi ndichitaura zvandirikuita izvi, havasirivo vaMnangagwa vakatuma ma soldier kupfura vanhu. Nyaya iyoyo irikutovanetsawo but havasikuziva kuti voita sei nayo. … Asi izvozvi zvandirikutaura izvi Mwari vakandiudza kuti havana kumbotuma vanhu.

VOICE 2 (ED) – Asiyo Ka. Deno taiziva kuti vanhu vekuKuwadzana vasingadi kuti mvura inaye, aaah, taingoti army kombai tirove.

Wanzwa here kutapira kunoita izwi raApostle Chiwenga achishandisa bhuku dzvene Bible achinyepera ruzhinji, zvekare achitoshandisa zita raMwari? Zvinoreva chii izvi?